Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

Od 18 kwietnia 2018r., aby wystartować w dużym przetargu - o wartości równej lub powyżej progów unijnych, trzeba złożyć jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ). Należy go podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym (wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne), a wysłać pocztą elektroniczną. Nie można go ani autoryzować profilem zaufanym ani dostarczyć na płycie CD czy pendrivie - tak wynika z instrukcji Urzędu Zamówień Publicznych.

Zgodnie z Instrukcją dokument JEDZ może, ale nie musi być szyfrowany.
Szyfrowanie plików JEDZ może być zrealizowane zgodnie z wymaganiami zamawiającego przy pomocy certyfikatu niekwalifikowanego lub z wykorzystaniem oprogramowania: 7-Zip, Winrar, Ms Word, Acrobat itd., które udostępnia możliwość szyfrowania dokumentów przy użyciu hasła.

Instrukcja wypełniania JEDZ opublikowana przez Urząd Zamówień Publicznych

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje uzyskane za pomocą cookies wykorzystywane są głównie w celach statystycznych. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce.