Up

Akty prawne

Ustawa z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE
 
 
Powered by Phoca Download