Podpis  elektroniczny używany  jest przez  płatników  do  wysyłania dokumentów do ZUS (program Płatnik),  e-deklaracji do urzędu skarbowego, do składania dokumentów i pism do KRS, wniosków do CEIDG. Podpisem elektronicznym  można  podpisać  faktury, umowy cywilnoprawne oraz inne dokumenty księgowe czy kadrowe, np. listy obecności.

 POWRÓT...


e-Deklaracje

e-Deklaracje stanowią część systemu e-Podatki realizowanego w ramach Projektu e-Deklaracje2, dostępnego poprzez stronę www.portalpodatkowy.mf.gov.pl, które umożliwiają składanie deklaracji  za pomocą środków komunikacji elektronicznej .

Do końca 2016 roku w formie elektronicznej złożonych zostało ponad 62 mln. dokumentów.


Deklaracje VAT

Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadza zmiany w ustawie o VAT (art. 99 ust. 11b) i nakłada na przedsiębiorców obowiązek elektronicznej wysyłki deklaracji VAT. 

Wysyłka elektroniczny nie dotyczy wyłącznie deklaracji VAT-7 czy VAT-7K ale również i deklaracji VAT-UE (składają ją przedsiębiorcy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych), jak i deklaracji VAT-27 (składają ją przedsiębiorcy dokonujący transakcji krajowych z odwrotnym obciążeniem).

Rozliczenie w postaci elektronicznej deklaracji VAT obowiązuje od rozliczenia za pierwszy okres w 2017 r. (nie dotyczy deklaracji VAT-7 za 12.2016 ani VAT-7K za IV kwartał 2016 r.).

Niektóre wybrane podmioty obowiązuje roczny okres przejściowy - wysyłka deklaracji VAT od 2018 r. Dotyczy to przedsiębiorców, którzy nie są:

Wysyłka w postaci elektronicznej przy pomocy podpisu elektronicznego, o ile to będą pierwsze deklaracje potwierdzane podpisem elektronicznym kwalifikowanym, wymaga wcześniejszego wypełnienia pełnomocnictwa  UPL-1.


Elektroniczny dostęp do Sądów Rejestrowych / Centralnej Informacji / MSiG

Moduł umożliwia:

Wymagania niezbędne do prawidłowej pracy z modułem:

Strona logowania ELEKTRONICZNY DOSTĘP.

Więcej informacji na stronie MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI.

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje uzyskane za pomocą cookies wykorzystywane są głównie w celach statystycznych. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce.