Podpis  elektroniczny używany  jest przez  płatników  do  wysyłania dokumentów do ZUS (program Płatnik),  e-deklaracji do urzędu skarbowego, do składania dokumentów i pism do KRS, wniosków do CEIDG. Podpisem elektronicznym  można  podpisać  faktury, umowy cywilnoprawne oraz inne dokumenty księgowe czy kadrowe, np. listy obecności.

 POWRÓT...

Podpis  elektroniczny używany  jest przez  płatników  do  wysyłania dokumentów do ZUS (program Płatnik),  e-deklaracji do urzędu skarbowego, do składania dokumentów i pism do KRS, wniosków do CEIDG. Podpisem elektronicznym  można  podpisać  faktury, umowy cywilnoprawne oraz inne dokumenty księgowe czy kadrowe, np. listy obecności.

 POWRÓT...

e-Deklaracje

e-Deklaracje

e-Deklaracje stanowią część systemu e-Podatki realizowanego w ramach Projektu e-Deklaracje2, dostępnego poprzez stronę www.portalpodatkowy.mf.gov.pl, które umożliwiają składanie deklaracji  za pomocą środków komunikacji elektronicznej .

Do końca 2016 roku w formie elektronicznej złożonych zostało ponad 62 mln. dokumentów.

Deklaracje VAT

Deklaracje VAT

Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadza zmiany w ustawie o VAT (art. 99 ust. 11b) i nakłada na przedsiębiorców obowiązek elektronicznej wysyłki deklaracji VAT. 

Wysyłka elektroniczny nie dotyczy wyłącznie deklaracji VAT-7 czy VAT-7K ale również i deklaracji VAT-UE (składają ją przedsiębiorcy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych), jak i deklaracji VAT-27 (składają ją przedsiębiorcy dokonujący transakcji krajowych z odwrotnym obciążeniem).

Rozliczenie w postaci elektronicznej deklaracji VAT obowiązuje od rozliczenia za pierwszy okres w 2017 r. (nie dotyczy deklaracji VAT-7 za 12.2016 ani VAT-7K za IV kwartał 2016 r.).

Niektóre wybrane podmioty obowiązuje roczny okres przejściowy - wysyłka deklaracji VAT od 2018 r. Dotyczy to przedsiębiorców, którzy nie są:

  • obowiązani do zarejestrowania się jako podatnik VAT UE;

  • sprzedawcami towarów lub usług z odwrotnym obciążeniem w obrocie krajowym (czyli m.in. dostawy złomu, metali szlachetnych, niektórzy dostawcy komputerów ale też niektórzy dostawcy usług budowlanych)

  • obowiązani, zgodnie z art. 45ba ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub art. 27 ust. 1c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, do składania deklaracji, zeznań, informacji oraz rocznego obliczenia podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wysyłka w postaci elektronicznej przy pomocy podpisu elektronicznego, o ile to będą pierwsze deklaracje potwierdzane podpisem elektronicznym kwalifikowanym, wymaga wcześniejszego wypełnienia pełnomocnictwa  UPL-1.

eKRS i inne

Elektroniczny dostęp do Sądów Rejestrowych / Centralnej Informacji / MSiG

Moduł umożliwia:

  • składanie i przesyłanie drogą elektroniczną wniosków, załączników i dokumentów do sądów rejestrowych lub Centralnej Informacji KRS;
  • odbieranie korespondencji z sądów i Centralnej Informacji KRS.
Wymagania niezbędne do prawidłowej pracy z modułem:
  • bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym certyfikatem kwalifikowanym wystawionym przez podmiot kwalifikowany występujący w rejestrze Narodowego Centrum Certyfikacji 
  • składane dokumenty w wersji elektronicznej w postaci podpisanego elektronicznie pliku w formacie: pdf, doc, odt, txt, rtf.

Strona logowania ELEKTRONICZNY DOSTĘP.

Więcej informacji na stronie MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI.