Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

Od 18 kwietnia 2018r., aby wystartować w dużym przetargu - o wartości równej lub powyżej progów unijnych, trzeba złożyć jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ). Należy go podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym (wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne), a wysłać pocztą elektroniczną. Nie można go ani autoryzować profilem zaufanym ani dostarczyć na płycie CD czy pendrivie - tak wynika z instrukcji Urzędu Zamówień Publicznych.

Zgodnie z Instrukcją dokument JEDZ może, ale nie musi być szyfrowany.
Szyfrowanie plików JEDZ może być zrealizowane zgodnie z wymaganiami zamawiającego przy pomocy certyfikatu niekwalifikowanego lub z wykorzystaniem oprogramowania: 7-Zip, Winrar, Ms Word, Acrobat itd., które udostępnia możliwość szyfrowania dokumentów przy użyciu hasła.

Instrukcja wypełniania JEDZ opublikowana przez Urząd Zamówień Publicznych