Jednolity Plik Kontrolny jest zbiorem danych, tworzonym z systemów informatycznych danego przedsiębiorstwa.Zawiera informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiadający ustandaryzowany układ i format (schemat XML) umożliwiający jego łatwe przetwarzanie. Struktury pliku JPK obejmują 7 obszarów: księgi rachunkowe, wyciąg bankowy, magazyn, ewidencja zakupu i sprzedaży VAT, faktury VAT, podatkowa księga przychodów i rozchodów, ewidencja przychodów. 

Obowiązek przekazywania comiesięcznego pliku JPK_VAT (ewidencja zakupu i sprzedaży) będzie wymagany od:
• 1 lipca 2016 – duże podmioty,
• 1 stycznia 2017r. – małe i średnie podmioty
• 1 stycznia 2018r. – mikro przedsiębiorcy.

Z kolei wymóg przekazywania plików JPK na żądanie orangów podatkowych i organów kontroli skarbowej będzie obowiązywał od:
• 1 lipca 2016r. – duże podmioty,
• 1 lipca 2018r. – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Dane w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego mogą być przekazywane do urzędu skarbowego on-line lub na dowolnym nośniku danych, ale muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który zagwarantuje bezpieczeństwo plików i zabezpieczy przed jakimikolwiek zmianami.

POWRÓT...