Podpis elektroniczny dla biegłych rewidentów oraz audytorów

Podpis elektroniczny kwalifikowany dla biegłych rewidentów

Od 1 października biegłych rewidentów i firmy audytorskie dotknie zmiana przepisów związana z tzw, elektroniczną rewolucją. Wymienione podmioty będą musiały sporządzać sprawozdania z badania w formie elektronicznej oraz podpisywać je kwalifikowanym podpisem. Ma to jednak dotyczyć tylko usług wykonywanych dla jednostek wpisanych do KRS.

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości wszystkie podmioty prowadzące księgi rachunkowe mają obowiązek publikacji sprawozdań finansowych w KRS. Maksymalny termin na złożenie sprawozdania to 15 dni kalendarzowych od dnia zatwierdzenia sprawozdania za dany rok. Gdy rok bilansowy pokrywa się z kalendarzowym, obowiązek złożenia sprawozdania do KRS upływa 15 lipca następnego roku.

Wyżej wymienione zmiany wprowadza ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw.

Do podpisania sprawozdania wystarczy zestaw z certyfikatem kwalifikowanym. Zamów zestaw z nowym podpisem elektronicznym lub skontaktuj się z nami.